Om oss

Det Händer är Skånes största evenemangsmagasin med artiklar och annonser om kultur- och nöjesevenemang i Skåne & Köpenhamn. Vi kommer ut med 6 nummer per år och en upplaga på nästan 300 000 exemplar. Du kan hitta magasinet på utvalda turistbyråer, hotell, shoppingcenter, restauranger, flygplatser, reseterminaler, broförbindelser, biljettkontor och besöksmål.

OM_tidningar