S:t Petri kyrka 1319–2019

År 1319 är enligt traditionen det årtal som förknippas med S:t Petri kyrkas grundläggning. Trots att det inte finns några säkra belägg för detta – kyrkan omnämns i skrift första gången 1346 – har man valt att följa traditionen och utnämna 2019 till jubileumsår.

Under hela året firas på olika sätt att Malmöbor har kommit till kyrkan med sina sorger och glädjeämnen i sjuhundra år. Alla delar av S:t Petris kyrkliga liv kommer att präglas av temat. Särskilda evenemang arrangeras under året och den 27 april invigdes en ny orgel. Guidningar, träffar kring bönen, samtalsgrupper och pilgrimsvandringar visar det kyrkliga kulturarvet och hur kyrkan har förändrats genom tiderna.

Guidad tur
I en interaktiv vandring försöker man avkoda det dolda språket i kyrkans symboler, undersöka hur det har tolkats genom seklerna samt om och hur det talar till oss idag.
6, 13 och 20 maj kl 15.00
8 och 15 maj kl 12.45
16 maj kl 17.00.