THE MAGIC BOX – Shipping, shopping och den globala förbrukaren

Här visas i närbild allt om nutida sjöfart och den moderna förbrukarkulturen med hjälp av film, olika teman, installationer och interaktiva spel.

Hur lokal eller global är just du? Hur tar sig banan och choklad från plantagen till vårt köksbord? Vad jobbar man med i hamnarna? Hur utvecklas de stora fraktfartygen? Det är frågor som ställs och besvaras i utställningen.

Den stora utställningen är i två nivåer och ökar vår kunskap om den moderna sjöfarten och oss själva som förbrukare.

Museet før Søfart, Helsingør, mfs.dk

 

Foto: Siw Aldershvile Nielsen/ M/S Museet for Søfart